Home / Beëindiging huurcontract

Beëindiging huurcontract

Het huurcontract dient minimaal 1 maand voor de beëindiging, per laatste dag van de maand, schriftelijk door de huurder bij Makelaars Associatie te worden opgezegd. Binnen 5 werkdagen wordt de opzegging schriftelijk bevestigd.

Ruim voor beëindiging van de huurovereenkomst wordt een zg. voorinspectie gedaan van de technische staat van de woning. Deze wordt verricht door Makelaars Associatie. Verschillen tussen de opleverstatus van de woning aan het begin van het huurcontract en de staat bij de beëindiging worden vastgelegd in een ‘inspectierapport’. Het rapport wordt door de huurder en de uitvoerder van de technische inspectie ondertekend. De huurder ontvangt een kopie. De huurder is verplicht de woning in de staat waarin men haar huurde terug te brengen, voor het einde van de huurperiode.

Door middel van een eindinspectie wordt op de laatste dag van de huurovereenkomst gecontroleerd of de woning in orde is en de aanpassingen, die voortkwamen uit de voorinspectie, naar behoren zijn uitgevoerd. Het rapport wordt getekend door de huurder en de uitvoerder van de inspectie.

Nog niet verrichte werkzaamheden worden op kosten van de huurder alsnog verricht. Ook wordt bekeken of in de woning nog reparaties, renovaties of andere technische zaken moeten worden uitgevoerd door de Vereniging alvorens een nieuwe huurder de woning kan betrekken.

Top