Home / Inschrijvingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden

Onze voorwaarden voor inschrijving:

Telefonische informatie over inschrijving van onze woningen is mogelijk bij de Vereniging op dinsdag en donderdag tussen 9.30 en 11.00 uur (070 3245571).

De criteria voor inschrijving voor woningen van de Vereniging zijn:

 • U werkt en heeft een betaalde baan
 • U bent economisch gebonden aan Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar (alleen voor de woningen aan de Sir Winston Churchilllaan in Rijswijk ook Wateringen en Delft)
 • U bent alleenwonend (of samenwonend met partner voor de tweepersoonswoningen)
 • Uw jaarinkomen ligt tussen € 25.000,- en € 47.699,- bruto voor eenpersoonshuishoudens
 • Voor tweepersoonshuishoudens **: tot € 52.671,- bruto (=gezamenlijk inkomen) 
 • Voor de Vincentiushof mag het jaarinkomen lager zijn, namelijk vanaf € 22.500,- bruto per jaar
 • De Vereniging doet niet aan garantstelling door derden. Ook hanteren wij geen borg
 • Huisdieren zijn niet toegestaan
 • Bij  huurwoningen met een huurprijs lager dan € 1100,- per maand dient de huurder zelf bij de gemeente een huisvestingsvergunning aan te vragen. Bij de gemeente van de desbetreffende woning die u gaat huren, kunt u hier meer inlichtingen over inwinnen 
 • Het betreft hoofdbewoning

De criteria voor inschrijving voor de Van Nispenflat zijn:

 • U bent een alleenstaande vrouw, in de leeftijd van 50 jaar of ouder
 • U heeft een betaalde baan en uw jaarinkomen ligt tussen € 22.500,- en € 47.699,- bruto, of u heeft -na uw werkzame leven- de pensioengerechtigde leeftijd bereikt

In het kader van de AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming) wijst de Vereniging u op het Privacy Statement, welke u kunt terugvinden bij rubriek ”De Vereniging” onder het kopje “Privacy Statement”.

Inschrijfformulier:

Als u aan de door de Vereniging gestelde criteria voldoet, kunt u het inschrijfformulier downloaden. Wij ontvangen graag de volgende formulieren:

 • volledig ingevuld en ondertekend Inschrijfformulier (te downloaden)
 • kopie van een geldig persoonlijk paspoort of ander legitimatiebewijs
 • werkgeversverklaring, met een contractduur van minimaal nog 6 maanden bij inschrijving. ZZP-ers dienen de belastingaanslagen over de afgelopen 2 jaar aan te leveren
 • kopie van een recente salarisstrook
 • volledig ingevulde en ondertekende verklaring huidige verhuurder (te downloaden), indien van toepassing.DSC_0002

Met betrekking tot de AVG en onze Privacy Statement verzoeken wij u op voorhand uw BSN nummer op al uw documenten te willen afschermen (d.m.v. zwart maken). Voor het maken van een beveiligde kopie ID kunt u ook gebruik maken van de volgende app: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs

Inschrijfformulieren die niet geheel zijn ingevuld of die niet zijn voorzien van de vereiste bijlagen, of een kopie van uw legitimatiebewijs die niet voldoet aan de privacy wetgeving, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

U kunt de benodigde formulieren aan ons retourneren middels scan per e-mail (info@hv1854.nl), of per post. Na ontvangst van uw formulieren ontvangt u per e-mail als bevestiging uw registratienummer. U wordt verzocht altijd dit registratienummer bij correspondentie of telefonisch contact te vermelden.

Kosten:

Aan de inschrijving zijn kosten verbonden: deze bedragen € 25,00. In genoemde bevestiging staat ons bankrekeningnummer vermeld. Wanneer de hierboven vermelde formulieren door de Vereniging goedgekeurd zijn en het inschrijfgeld is voldaan, staat u definitief bij ons ingeschreven voor 2 jaar. U dient zelf na 2 jaar actie te ondernemen om uw inschrijving eventueel te verlengen. Aan de inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer wij een passende woning voor u beschikbaar hebben, nemen wij contact met u op. Het is daarom belangrijk dat wij op de hoogte blijven van uw actuele woonadres en met name uw e-mailadres. Eventuele adreswijziging graag aan ons doorgeven s.v.p.

Algemene informatie over de woningen:

 • Wij corresponderen bij voorkeur via e-mail; woningen die te huur komen, worden dan ook per e-mail aan kandidaten aangeboden.
 • Tweepersoonshuishoudens **: de tweepersoonswoningen worden verhuurd aan 2 personen die beiden op het contract komen te staan. De Vereniging heeft slechts enkele tweepersoonswoningen in haar bezit. In de hof Schuddegeest, de flat Villa Martha in Rijswijk, het Lijsterbes complex en Uilebomen zijn enkele driekamerwoningen beschikbaar.
 • De woningen, voornamelijk eenpersoonshuishoudens, zijn ongeschikt voor kinderen.
 • De selectie voor (kandidaat) huurders en toewijzing van een woning is te allen tijde voorbehouden aan de directie.
 • Bestaande huurders van de Vereniging kunnen aangeven om in een ander wooncomplex te willen wonen. Het is echter niet toegestaan intern (binnen het wooncomplex) te verhuizen.
 • Het Goudenregenhof is specifiek bestemd voor huurders die werkzaam zijn in de medische zorg, het onderwijs, bij de politie of als kunstenaar, indien men ingeschreven staat bij Stroom Den Haag als beeldend kunstenaar.
 • Naast de huur worden servicekosten in rekening gebracht. Deze verschillen per complex. Zie voor meer informatie over een indicatie van de huurprijzen: het kopje ‘Woningaanbod’ en dan ‘Overzicht Woningbestand en indicatie huurprijzen’.
 • De gemiddelde wachttijd voor een woning kan sterk variëren en is afhankelijk van het verloop, het wooncomplex en het type woning.

Top