Header Image
Home / Inschrijven

Inschrijven

Onze voorwaarden voor inschrijving:

Telefonische informatie over inschrijving van onze woningen is mogelijk bij de Vereniging op dinsdag tussen 9.00 en 11.00 uur en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur (070 3245571).  Criteria voor inschrijving zijn:

 • u werkt en heeft een betaalde baan
 • u bent economisch gebonden aan Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar (alleen voor de woningen aan de Sir Winston Churchilllaan in Rijswijk ook Wateringen en Delft).
 • uw inkomen ligt tussen € 1500,- en € 2600,- bruto per maand voor eenpersoonshuishoudens en tot € 2800,- bruto per maand (=gezamenlijk inkomen) bij tweepersoonshuishoudens.  Alleen bij het Vincentiushof en de Van Nispenflat mag het inkomen lager zijn, t.w. vanaf € 1400,- (tot € 2000,- )bruto per maand.
 • u bent alleenwonend (of samenwonend met partner voor de tweepersoonswoningen)
 • u heeft geen huisdieren
 • het betreft hoofdbewoning

Als u aan de door de Vereniging gestelde criteria voldoet, kunt u het Inschrijfformulier en de benodigde documenten downloaden. Wij ontvangen graag de volgende formulieren:

 • volledig ingevuld en ondertekend Inschrijfformulier (te downloaden)
 • kopie van een geldig persoonlijk paspoort of ander legitimatiebewijs
 • werkgeversverklaring
 • kopie van een recente salarisstrook
 • volledig ingevulde en ondertekende verklaring huidige verhuurder (te downloaden)DSC_0002

Aan de inschrijving zijn kosten verbonden: deze bedragen € 25,00. U kunt de benodigde formulieren aan ons retourneren middels scan per e-mail (info@hv1854.nl), of per post. Na ontvangst van uw formulieren ontvangt u per e-mail als bevestiging uw registratienummer. U wordt verzocht altijd dit registratienummer bij correspondentie of telefonisch contact te vermelden. Tevens zal in deze bevestiging ons bankrekeningnummer vermeld staan.Wanneer de hierboven vermelde formulieren door de Vereniging goedgekeurd zijn en het inschrijfgeld is voldaan, staat u definitief bij ons ingeschreven voor 2 jaar. U dient zelf na 2 jaar actie te ondernemen om uw inschrijving eventueel te verlengen.Aan de inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer wij een passende woning voor u beschikbaar hebben, nemen wij contact met u op. Het is daarom belangrijk dat wij op de hoogte blijven van uw actuele woonadres. Eventuele adreswijziging graag aan ons doorgeven s.v.p.

Algemene informatie over de woningen:

 • In de hof Schuddegeest en de flat in Rijswijk zijn enkele 3-kamerwoningen beschikbaar, die geschikt zijn voor tweepersoonshuishoudens.
 • De selectie voor (kandidaat) huurders en toewijzing van een woning is te allen tijde voorbehouden aan de directie.
 • Bestaande huurders van de Vereniging kunnen aangeven om in een ander wooncomplex te willen wonen. Het is echter niet toegestaan intern (binnen het wooncomplex) te verhuizen.
 • Het Goudenregenhof is specifiek bestemd voor huurders die werkzaam zijn in de medische zorg, het onderwijs, bij de politie of als kunstenaar, indien men ingeschreven staat bij Stroom Den Haag als beeldend kunstenaar.
 • Naast de huur worden servicekosten in rekening gebracht. Deze verschillen per complex. Zie voor meer informatie over een indicatie van de huurprijzen: het kopje ‘Woningaanbod’ en dan ‘Overzicht Woningbestand en indicatie huurprijzen 2017/2018’.
 • De gemiddelde wachttijd voor een woning kan sterk variëren en is afhankelijk van het verloop en het type woning.

Mary-Ann Mouw en Saskia Gabeler. Tel: 070 – 324 55 71

Top