Home / Doel

Doel

De Vereniging heeft als doel: het zonder winstoogmerk verbeteren van de woningtoestanden in de provincie Zuid-Holland, in het bijzonder in Den Haag en omstreken.
Deze doelstelling heeft zich vanaf de oprichting van de Vereniging aangepast aan de maatschappelijke omstandigheden.
Waar de Vereniging zich ooit richtte op verbetering van woningen voor de “arbeidende klasse” richt zij zich nu op het aanbieden van hoofdzakelijk woningen voor eenpersoonshuishoudens. Bij het Goudenregenhof-complex hanteren wij een doelgroepenbeleid: deze woningen worden aangeboden aan maatschappelijk belangrijke beroepsgroepen zoals zorg, onderwijs, politie en kunstenaars.

Mede op basis van onderzoek van de woningmarkt van de gemeente Den Haag levert de Vereniging een waardevolle bijdrage aan het woningaanbod in de sociale huursector.

Top