Home / Leden

Leden

Bij de oprichting had de Vereniging 78 leden. De eerste voorzitter was kolonel Ir. I.P. Delprat (1793 – 1880). Later zijn de zogenaamde ‘Delprat-woningen’ aan de Hoefkade naar hem vernoemd. Tegenwoordig heeft de Vereniging ca. 94 leden. De huidige voorzitter is de heer Ir. E.S. Hora Siccama. Nog steeds beschikt de Vereniging over een betrokken en breed maatschappelijk actief bestuur en ledenbestand.

De leden van de Vereniging leveren op tal van fronten een actieve bijdrage aan de activiteiten van de Vereniging. Binnen de verenigingsstructuur functioneren diverse bestuurscommissies waarin leden een actieve bijdrage leveren. De bouwcommissie voor alle bouwkundige zaken en de acquisitiecommissie, die zorg draagt voor verwerving van nieuwe projecten, spelen een prominente rol.

Hiernaast functioneren een archiefcommissie, ledencommissie en activiteitencommissie.

 

Top