Home / Bewoners / Eenpersoonshuishoudens

Bewoners / Eenpersoonshuishoudens

In 1855 hadden de woningen als bestemming de arbeidende klasse. In de loop der jaren zijn de sociale en economische omstandigheden sterk veranderd en daarmee ook de doelgroepen waar de Vereniging zich op richt. Terwijl de Vereniging zich gedurende de 19de en een deel van de 20ste eeuw vooral op de arbeidende klasse richtte, worden de woningen tegenwoordig veelal verhuurd aan huurders die werkzaam zijn in dienstverlenende en verzorgende beroepen.

Ook de bewoning is veranderd van meerpersoonshuishoudens naar voornamelijk eenpersoonshuishoudens. Er zijn slechts enkele tweepersoonshuishoudens. (Zie Inschrijven). Naar aanleiding van een woonbehoefteonderzoek in 2002 heeft de Vereniging besloten zich bij nieuwe projecten in principe te richten op huurders die werkzaam zijn in maatschappelijk belangrijke beroepsgroepen zoals zorg, onderwijs, politie en kunstenaars.

Top