Home / Onderhoudsklachten

Onderhoudsklachten

Klachten over onderhoud van uw woning:
  • Schriftelijk: Onderhoudsklachten kunt u richten aan Makelaars Associatie Vastgoed Management, Postbus 87850, 2508 DG Den Haag, of per e-mail: onderhoud@makas.nl
  • Telefonisch: Op werkdagen kunt u tussen 09.00 en 10.00 uur bellen op telefoonnummer 070 3523210.
Uitsluitend voor zeer spoedeisende klachten kan op werkdagen van 10.00 tot 17.30 uur gebeld worden met telefoonnummer 070 3526868 en ‘s-avonds en in de weekenden met 070 3523210.
Top