Home / Het Bestuur

Het Bestuur

 

van links naar rechts:
Jhr. Ir. E.S. Hora Siccama (voorzitter)
Jhr. Mr. R.E. Teixeira de Mattos (penningmeester)
Ir. M. del Canho MRE (directeur KHV)
Mr. A.H.H. Fuchs (huurcommissaris)
Mevrouw Ir. A.S. van Gils (bouwcommissaris)
Top