Home / Het Bestuur

Het Bestuur

Van links naar rechts:

Mr. G.C.W. Baron van der Feltz (juridische zaken) 
Jhr. Ir. E.S. Hora Siccama (bouwcommissaris)
Mevrouw A.E. Verloop-Berg (secretaris)
Mr. P.M.A. van Berckel (penningmeester)
Ir. J.C. ‘t Hart (directeur KHV)
Mr. B.H. Dyserinck (voorzitter)
Jhr. Drs. A.J. van Sminia (huurzaken, nieuwe projecten)                                                                                                                                                                                                                                  Pand Lijsterbes
Top