Home / Het Bestuur

Het Bestuur

 

van links naar rechts:
Jhr. Ir. E.S. Hora Siccama (voorzitter)
Mr. S.E. Roeters van Lennep (secretaris)
Jhr. Mr. R.E. Teixeira de Mattos (penningmeester)
Ir. M. del Canho MRE (directeur KHV)
Mr. A.H.H. Fuchs (huurcommissaris)
Mevrouw Ir. A.S. van Gils (bouwcommissaris)
Top